Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nový kastelán pro hrad Kašperk


  Město Kašperské Hory vyhlašuje

  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

  pro obsazení pozice

  kastelán hradu Kašperk / vedoucí organizační složky města

   

   

  Požadavky na uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru či příbuzném oboru
  • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • praxe v oboru, v cestovním ruchu, oblasti kultury, informací apod.
  • řidičský průkaz skupiny B
  • komunikační schopnosti, schopnost vést kolektiv a řešit konfliktní situace
  • tvůrčí a koncepční myšlení
  • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
  • dobrou znalost práce na PC (nejméně MS Office - Word, Excel, PowerPoint)
  • trestní bezúhonnost

   

  Výhodou:

  • znalost práce v oboru – správa a údržba památkového objektu
  • zkušenosti s návštěvnickým provozem
  • znalost problematiky památkové péče a péče o mobiliární fondy
  • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce
  • prokazatelná praxe v oboru (příp. na vedoucí pozici)

   

  Místo výkonu práce:

  Hrad Kašperk (nemovitá kulturní památka v majetku města Kašperské Hory)

   

  Předpokládaný termín nástupu 1. 9. 2019

  Pracovní poměr je založen jmenováním. Předpokládaný termín jmenování do funkce je 1. 9. 2019.

   

  Nabízíme:

  • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (12. platová třída)
  • zaměstnanecké benefity, mobilní telefon
  • práci v atraktivním prostředí kulturní památky
  • nadstandardní bydlení přímo v objektu hradu.

   

  Zájemci o uvedenou pozici doručí písemnou nabídku do 21. 8. 2019 do 12:00 hodin v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby:

  Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám tajemnice úřadu Ing. A. Staňkové. Na obálce vyznačte: „Neotvírat – VŘ kastelán hradu Kašperk“.

   

  Součástí písemné nabídky musí být:

  • přihláška do výběrového řízení, která bude obsahovat:
   • jméno, příjmení a titul zájemce
   • datum a místo narození zájemce
   • státní příslušnost zájemce
   • místo trvalého pobytu zájemce
   • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
   • datum a podpis zájemce
  • motivační dopis
  • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

   

   

  Informace k  výběrovému řízení:

  Výběrové řízení bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí, v jednom dnu. Předpokládaný termín konání pohovorů: 28. 8. 2019. Potvrzení termínu bude zasláno uchazečům prostřednictvím e-mailu.

   

  Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním a uložením osobních údajů dle platné legislativy.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče.

  Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

   

  Datum vyhlášení: 29. 7. 2019                                                                              Bohuslava Bernardová, v. r., starostka města

   

  Sdílet