Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 •  

   

  Hra o děti?

   

   

   

         Přestože jsem se dne 26.7.2019 rozhodl přiřadit k celosvětové akci „Svět bez stížností“ a právě úspěšně dokončuji třetí den bez stížností, kritizování, závisti apod., tak musím, po přečtení usnesení Rady města Vimperk, cituji:

   

   

  „Usnesení č. 696

         Rada města rozhodla nepřidělit dotaci spolku Vimpersko, z. s., Svornosti 42/2, Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání letní stezky odvahy, která se bude konat 14.08.2019 v arboretu ve Vimperku z důvodu časové kolize s akcí pořádanou MěKS Vimperk pro stejnou zájmovou skupinu – Dětská noční komentovaná prohlídka města.

   

   

         Pro: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petr Samek, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

  Zodpovídá: KS, termín do 16.08.2019“,

   

   

  sundat náramek a dát jej opět na druhou ruku a začít znova, a to zejména z těchto důvodů, stěžuji si, že:

   

   

  1. kulturu, a to nejen pro děti, ve městě musí zajišťovat spolky, a to navzdory nepřejícnosti lidí, kteří kulturní činnost mají v popisu práce a jsou za to placeni z našich peněz,

   

  2. za kulturu pořádanou městem za naše peníze musí dokonce platit už i děti od šesti let věku,

   

  3. kvalitnější, kultivovanější a lidovější zábava se trestá a neodpouští,

   

  4. zaměstnanci města hází aktivním občanům města klacky pod nohy, kdy na dobu konání akce spolkem Vimpersko, řádně oznámenou již dne 19.04.2019, uspořádají konkurenční akci, a i když je to propadák, stačí aspoň na to, aby kvůli ní nepřidělili dotaci úspěšnější akci.

   

   

   
  otazky

         Já to prostě nechápu, rada města bez mrknutí oka zaplatí statisíce za předražené a často i nesmyslné investice a zábavu uspořádanou pro děti, ať už v jakékoliv kvalitě, zpoplatní částkou 50,- Kč za osobu?! Na obranu kulturních pracovníků je třeba podotknout, že děti do 6 let měly vstup zdarma, ale s ohledem na dobu konání (od 20:00 hod.) se asi předpokládalo, že o moc peněz výběrčí nepřijde. A dále MěKS Vimperk konání akce naplánuje tak, aby kolidovalo s jinou tradiční akcí pro děti, jejíž termín mu byl již znám, asi proto, že má na každou sobotu o prázdninách program pro veřejnost?

   

   

   

         Velice úspěšnou a po letošním roce se dá říci i tradiční akci „Stezka odvahy“ zástupci města svojí nepřítomností a nepřidělením dotace v podstatě bojkotují. Samotné konání akce bylo zajištěno jen z peněz spolku (zapůjčení masek, kila cukrovinek, apod.) a hlavně bezplatnou účastní nadšenců a správných „bláznů“.

   

   

   

  Přestože mi starostka neodpovídá na mé otázky, neodpustím si položit další:

   

  1. Jaká byla účast, jak byla akce hodnocena a jaký byl přínos do městské kasy z vybraného vstupného při akci Dětská noční komentovaná prohlídka města? Tuto otázku pokládám z toho důvodu, že ohlas, výstup, fotky a ani jiná hodnocení z této akce nejsou nikde k nalezení a myslím, že máme právo být informováni, za co utrácí město naše peníze.

   

  2. Máme jako občané Vimperka mít obavu o stav financí v městské kase, která si nemůže dovolit přispět na aktivity občanů částkou 2.500,- Kč?

   

  3. Jak moc by utrpěla městská kasa vyplacením požadované dotace na kulturní akci „Stezka odvahy pro malé i větší děti“, které se zúčastnilo přes 180 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů či jiných rodinných příslušníků, což v podstatě představuje účast cca 500 lidí a výše dotace představovala částku 2.500,- Kč, což pro orientaci představuje náklad necelých 14,- Kč/dítě? Z propozic bylo patrné, že akce „Stezka odvahy“ je nevýdělečná a vstupné pro všechny účastníky, bez rozdílu věku, je zadarmo.

   

   

   

         Skutečně se mi nechce věřit, že by částečná kolize termínů konání akcí, kdy hlavní část akce Stezka odvahy začínala již v 17:00 hod., byl jediný důvod k nevyplacení dotace. Současně uvádím, že spolek Vimpersko tuto neochotu pomoc ze strany města nijak nekomentoval, protože si asi už zvykl, ale mě upřímně šokoval. Arogance moci ve Vimperku je nový fenomén, na který si nehodlám zvyknout.

   

   

   

         Závěrem mi nezbývá než poděkovat za krásnou a vydařenou kulturní akci v režii spolku Vimpersko, dále poděkování patří všem příznivcům dobré nálady a neposlední řadě i zřejmě jediné černé ovci vimperského koaličního zastupitelstva panu Janu Hanžlovi, který na akci poskytl pečivo zdarma. Jen doufám, že toto poděkování není zároveň pro pana Hanžla i polibkem smrti.

   

   

   

         Ještě jednou díky, všichni máte můj obdiv a už teď se těším na příští rok, na který má pořadatelka akce paní Věra Vávrová připravené nové skvělé nápady, což je asi ta nejlepší odpověď všem nepřejícím.

   

   

   

  S přáním větší tolerance a nadhledu si přendávám náramek a zase někdy příště.

   

   

  Ing. Milan Pešek  

   

  Sdílet