Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • ZŠ TGM : Škola je prázdná

  logo

   

   

   

  Škola je prázdná, ale vzdělávání pokračuje, protože nejsou prázdniny

   

   

   

   

  Pamatujeme si, jak to všechno začalo.

   

         11. 3. uzavření škol, neustálé zpřísňování podmínek, vyhlášení nouzového stavu, situace se měnila každý den. Školy získávaly informace ze sociálních sítí a sdělovacích prostředků stejně jako široká veřejnost. Každodenní realitou se staly věci dříve nepředstavitelné a nedostupnými se staly věci běžné. Školy prázdné, děti bez kontaktu se spolužáky, učitelé bez možnosti přímého působení na žáky v rámci předmětů školního vzdělávacího programu i zájmového vzdělávání.

   

   

   

  Jednotný systém

   

         Důležitým momentem pro distanční výuku ZŠ TGM Vimperk bylo stanovit jednotný systém. Nešlo o to, aby si každý vyučující hledal svou cestu, neboť by to znamenalo větší zátěž pro žáky a jejich rodiče. Jednalo se o to stanovit žáky i rodiči akceptovatelný objem domácí práce, sjednotit výuku jednotlivých předmětů a vytvořit způsob komunikace žáků/rodičů a vyučujících.

   

  Nikdy dříve nebyli rodiče škole blíž!

   

   

   

  Cíl vzdělávání na dálku

   

  •     Udržet získané pravidelné návyky k činnosti a k učení

  •     Podpořit emoční vztah ke školní práci

  •     Formou procvičování udržet získané znalosti a dovednosti

  •     Podpořit samostatnost a zodpovědnost k sobě samým při získávání nových poznatků 

  •     Podpořit rodiče v roli pedagogů

   

   

   

   

  vyukPrůběh vzdělávání na dálku v ZŠ TGM Vimperk

   

  1.   Pravidelné zveřejňování zadávané domácí práce na webu školy během víkendu pro všechny třídy (kvízy, prezentace nové látky, procvičovací úkoly, odkazy na opakování, termíny odeslání úkolů, zpětná vazba)–plnění úkolů bude součástí žákova hodnocení ve 2. pololetí

   

  2.   Pravidelné videokonference všech učitelů 2. stupně dle rozvrhu hlavních předmětů se žákydané třídy 2. stupně – každý vyučující má k dispozici pro vlastní potřeby školní notebook – aktivní účast žáků při videokonferencích bude součástí žákova hodnocení

   

   

  3.   Natáčení krátkých videí vyučujícími 1. – 5. ročníku – každý týden obdrží děti/rodiče video s vysvětlením probírané látky z hlavních předmětů

   

   

   

   

  Zápis do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk, tentokrát bez dětí

   

         Zákonní zástupci přihlašovali své děti v termínu od 1. dubna do 17. dubna 2020 a využili veškeré možnosti, které jsme jim nabízeli – datová schránka, elektronická žádost, e-mail s elektronickým podpisem, pošta, doručení písemné žádosti do schránky školy, osobní přihlášení rodičem za dodržení bezpečnostních opatření.

   

         Po uskutečnění zápisu obdrželi rodiče e-mailem dopis s uvedeným kódem žáka, pod kterým bylo zveřejněno dne 15. 5. 2020 jeho přijetí na webu školy (www.zstgmvimperk.cz– v záložce INFO PRO RODIČE – ÚŘEDNÍ DESKA) a na vstupních dveřích obou budov školy. K dopisu byl přílohou dodán i seznam pomůcek žáka 1. třídy. Do ZŠ TGM Vimperk bylo ve stanoveném čase zapsáno 39 žáků, 6 rodičů žádá pro své dítě o odklad školní docházky o jeden rok. V následujícím školním roce budou tedy otevřeny 2 paralelní třídy 1. ročníku.

   

   

         Vážení rodiče, děkujeme za důvěru, s níž svěřujete vzdělávat svého potomka do Základní školy T. G. Masaryka.

   

   

   

  Návrat žáků 9. ročníku

   

         Prostřednictvím online dotazníku přihlásili zákonní zástupci žáka 9. ročníku ke vzdělávacím aktivitám směřujícím k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. K přípravě se přihlásilo 19 žáků a za dodržení stanovených hygienických a preventivních opatření se jim věnují učitelé dané třídy a daného předmětu. Účast žáků při těchto vzdělávacích aktivitách nebude součástí hodnocení ve 2. pololetí, slouží jako podpora při přípravě na důležitý životní krok. Pravidelně 2 x týdně se scházejí žáci 9. A, 1 x týdně žáci 9. B. Přejeme jim hodně úspěchů.

   

   

  dev

   

   

         Nikdy nás nenapadlo, že děti budou izolované ve svých domovech a my, učitelé, k nim nebudeme mít fyzický přístup. Svou cestu jsme našli, srdečně vás zveme a věříme, že nezabloudíme, k cíli dojdeme, přestože půjdeme pomaleji.

   

   

   

  Dagmar Rückerová  

   

  Sdílet