Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vyvolávací a on-line rezervační systém na odborech

   

   

  Klienti Městského úřadu Vimperk budou mít možnost rezervovat si termín na úřadě on-line

   

   

   

         Od 11. ledna 2021 je spuštěn on-line systém pro rezervaci termínu na odborech dopravy a vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku. On-line systém rezervací na přepážky doplňuje nový vyvolávací systém, který je na Městském úřadu Vimperk v provozu od 21. prosince 2020. Občané si tak nově budou moci bez dlouhého čekání ve frontě dojít zařídit občanský průkaz, cestovní doklady, služby poskytované matrikou, ale i vyřídit řidičský průkaz nebo využít služeb registru vozidel.

   

         „Od systému očekáváme zejména zkvalitnění, zefektivnění a zrychlení služeb poskytovaných těmito odbory a regulaci front, které odbor vv tiskarna poradovych listkunyní vznikají zejména na odboru dopravy,“ uvedl Jan Tůma, tajemník Městského úřadu ve Vimperku.

   

         Již nyní funguje na obou odborech vyvolávací systém, kdy si klient zvolí na tiskárně pořadových lístků, co chce vyřídit a vytiskne si lístek. Díky rezervačnímu systému už nebude muset tak dlouho čekat, než na něj přijde řada. Pokud zadá na tiskárně pořadových lístků v kolonce „Klienti objednaní přes internet“ PIN, který získal při on-line rezervaci termínu, bude systémem automaticky zařazen do fronty klientů s vyšší prioritou. Rezervaci provede na webových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz. Vytisknout si lístek po zadání PIN je možné nejdříve 10 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 10 minut po něm. Mimo toto časové rozmezí není programem přidělené PIN rozeznáno, a proto není akceptováno. Pokud dojde k většímu opoždění, rezervace propadá, a příchozí musí postupovat jako běžný klient, tj. vytisknout si pořadový lístek pro požadovanou činnost a vyčkat na obsloužení v pořadí došlých klientů.

   

   

         „V současné době jsou k dispozici na odboru dopravy tři přepážky, které provádí služby související s registrem vozidel a dvě přepážky, které vyřizují řidičské průkazy. Každý den je vyčleněn jeden pracovník odboru, který musí koordinovat klienty, čekající ve frontě. Klienti totiž nedodržují předepsané odstupy, někteří dokonce nemají ani roušku. Od rezervačního systému očekáváme, že se nám podaří zregulovat fronty tak, aby je nikdo koordinovat nemusel, zkrátila se doba čekání a občané i pracovníci vyřizovali žádosti v menším napětí,“ přeje si vedoucí odboru dopravy Lenka Černá. Zároveň doplňuje důležitou informaci k rezervacím na registr vozidel: „Upozorňujeme na to, že při rezervaci na registru vozidel je vždy každá jednotlivá rezervace určena pouze pro jedno jediné vozidlo.“

   

   

         Výhodou celého rezervačního systému je i možnost on-line sledování velikosti aktuální fronty u jednotlivých přepážek, prostřednictvím záložky „Monitoring pobočky“.

   

   

         „Doufáme, že si lidé na tuto službu rychle zvyknou. Městské úřady i ostatní instituce, například Česká pošta, kde již tento systém funguje, s ním mají dobrou zkušenost. Součástí vyvolávacího systému je i panel s textem, kde si občané během čekání můžou přečíst další důležité informace,“ uzavírá Jana Schererová, vedoucí odboru vnitřních věcí.

   

   

  Bc. Lenka Pechoušková
  Referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu 

   

  Sdílet