Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nová vizuální identita města

  vizu 

   

  Vimperk má novou vizuální identitu. Vyzdvihuje unikátní knižní tradici,

  obnovuje městský znak a přispěje k vizuální proměně města

   

   

   

         Jihočeský Vimperk představil novou vizuální identitu. Autorem návrhu je designér Matěj Chabera, držitel ceny Czech Grand Design – grafický designér roku 2017. Město vypsalo na konci léta 2020 vyzvanou soutěž, ve které bylo osloveno 5 studií. Koncept nové vizuální identity stojí na plynulém sladění silné knihařské minulosti a současné sebevědomé vize města. Nové logo pracuje s písmenem V a suverénní tečkou na konci. Komplexní vizuální proměna šumavského města obsahuje veškerá typická témata od loga, přes tiskoviny, návrh webových stránek až po navigační prvky ve veřejném prostoru, na kterých Chabera úzce spolupracuje s městským architektem René Dleskem. Návrh se bude implementovat v průběhu roku 2021, kdy město čeká otevření rekonstruovaného Státního zámku Vimperk.

   

   

         Vimperk je středověké město 21. století. Krásné a hrdé město na ostrohu nad řekou Volyňkou. Město pod Boubínským pralesem se Šumavou doslova za zády. Koncept nové vizuální identity využívá právě jednotlivé historické elementy a skryté poklady, které lokalita nabízí. Historie Vimperka je silně spjata s knihařskou tradicí. Už v roce 1484 zde nedlouho po vynálezu knihtisku vytisknul pasovský tiskař Johann Alacraw dvě knihy. Nejvýraznější lokální osobností však byl zakladatel tiskárny Vimperk, knihkupec a vydavatel Johann Steinbrener – knihtiskařský Baťa. Zdejší dílna dosáhla světového věhlasu a milionových nákladů modlitebních knih včetně koránu či lidových kalendářů. Knihy byly svého času vydávány ve 30 jazycích a distribuovány doslova do celého světa.

   

   

   

  V jako otevřená kniha

   

         Nové logo města Vimperk proto jasně připomíná otevřenou knihu či pruhy hřbetů knih vystavených na polici. Použito je čisté, přesné a perfektně čitelné moderní písmo Aeonik Pro. Současný Vimperk se profiluje jako město sportu a volnočasových aktivit, místo odpočinku. „Pruhy v logu symbolizují sport, dynamiku a pohyb. Nápis Vimperk jako by visel na pomyslné stuze medaile, což působí jaksi vznešeně a dekorativně, alevizual pořád současně a minimalisticky. Logo by mělo podpořit hrdost místních a upevnit jejich vztah k místu,“ popisuje designér Matěj Chabera. Ohraničené písmeno V evokuje W. Připomíná tak starý německý název města – Winterberg. Vimperk má vizi, budoucnost a jasnou identitu. Nemusí o sobě pochybovat. Je skvělým místem pro život i aktivní dovolenou v přírodě. Právě proto je název města zakončen suverénní tečkou. Vimperk přesně ví, kam směřuje. Nekřičí vykřičníkem ani o sobě zmateně nepochybuje otazníkem. Prostě je. Tečka.

   

   

   

  Symbióza starého a nového

   

         Zvláštností návrhu je skladba loga, která umožňuje plynule a jednotně pracovat hned s několika jeho verzemi. Vizuálnímu systému tak poskytuje flexibilitu při zachování jasného charakteru. Vedle základní univerzální verze loga je zpracována například podélná verze pro použití v online prostředí a úzkých kompozicích či slavnostní podoba pro významné události, jejíž součástí je rovněž městský znak. „V návrhu mi šlo především o symbiózu nového výrazného loga a historického městského znaku. Obě podoby mají svůj smysl, svou roli a koncept je postavený na jejich rovnováze. Městský znak bývá u nových návrhů často vynechán nebo se objevuje někde bokem. Mým cílem bylo postavit tyto dva silné symboly na jednu rovinu tak, aby se navzájem podporovaly,“ říká Matěj Chabera.

   

   

   

  Městský znak vstupuje do 21. století

   

         Aplikaci nové vizuální identity předcházelo překreslení městského znaku. Ten se nacházel v žalostném stavu po estetické i heraldické stránce a nesl stopy neodborných zásahů. Chabera přizval ke spolupráci odborného konzultanta z České genealogické a heraldické společnosti v Praze, pana Stanislava Kasíka. Designér dal znaku novou podobu, která kombinuje současný výraz hlavní figury inspirovaný logy sportovních klubů, čímž odkazuje ke sportovní image Vimperka, a konzervativní tradiční formu znaku vyvíjející se v různých obměnách od roku 1537. Velký vliv na tvarosloví figury lva měl také státní znak ČR od Jiřího Loudy. Snahou nebylo znak výrazně měnit, ale dát mu vrcholnou estetickou, technickou a heraldickou podobu.

   

   

   

  Barva šumavských rašelinišť a fasád starých domů na náměstí

   

         Barevné schéma nové vizuální identity čítá pět základních barev. Bílá představuje barvu papíru neboli základního komponentu knih. Krémová je zase barvou fasád domů na zdejším svažitém náměstí Svobody a rovněž barvou papíru starých knih. Oranžovo-červená připomíná barvu městské vlajky a odkazuje k cihlám a střešním krytinám, které lze spatřit ze Státního zámku Vimperk. Smrková je barvou zdejší přírody. Zastupuje šumavské lesy, slatě a rašeliniště. Značí Národní park Šumavu, krajinu, ekologii, zdravé životní prostředí i otázky udržitelného životního stylu stejně jako udržitelného cestovního ruchu. Konečně černá je barvou tiskaře a písma v knihách.

   

   

   

  Strategický a komplexní přístup

   

         Nová vizuální identita města Vimperk je součástí komplexní proměny obce. Šumavské město si v loňském roce nechalo od společnosti ONplan vypracovat Analýzu cestovního ruchu a Strategický plán města Vimperk. Designér Matěj Chabera proto přizval v rámci důkladné metodologie ke spolupráci literární dokumentaristku Michaelu Hečkovou, která se věnuje současné architektuře a rozvoji malých měst. Ta zpracovala úvodní rešerše základní charakteristiky města. Součástí první fáze příprav byl také krátký pobyt ve Vimperku, vlastní fotodokumentace, rozhovory s místními obyvateli a celkové vstřebání turistického zážitku při návštěvě města. Autoři od začátku mířili na jednu kompletně dotaženou variantu a její plné rozpracování, jež svou mírou detailu výrazně překročila prvotní zadání vyzvané soutěže. „Novým návrhem vizuální identity jsme nadšeni. Nepochybně přispěje k určité jednotnosti a jasné propagaci města Vimperk. Autoři projevili o naše město neobvyklý zájem. Vyžádali si veškeré strategické dokumenty a podrobně načetli historii města. Logo je opravdu krásné a funkční,” dodává starostka Jaroslava Martanová (STAN). Aplikace komplexního balíčku vizuální identity bude realizována v průběhu roku 2021.

   

   

  vizuall

   

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    

  MA Matěj Chabera (1982) Matěj Chabera je designér propojující obory grafického a produktového designu. Jeho tvorba je postavená na obsáhlé a neustále se vyvíjející osobní metodologii, která pro něj svým významem převyšuje vizualitu či styl. Chabera navrhuje vizuální identity, knihy, experimentální objekty, průmyslové produkty a nábytek. Jeho přístup k designu je postavený na propracovaném procesu navrhování od neustálého studia oboru, přes pečlivé rešerše a spolupráce s dalšími odborníky a dlouhodobý vývoj, prototypování až po pečlivé dotažení a výraznou prezentaci práce. Chabera studoval filosofii, psychologii a dějiny umění na Karlově Univerzitě, grafický design a design v architektuře na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu a jako první Čech absolvoval obor design products na Royal College of Art v Londýně. Své pražské studio a značku založil v roce 2009, navrhuje pro spektrum mezinárodních klientů (např. Herman Miller, Model Obaly, LUGI, Kavalierglass), tvoří vlastní kolekce a ve spolupráci s americkou univerzitou NC State také vede novou generaci studentů k designu dle vlastní metodologie. Realizoval přes 70 výstav u nás i ve světě. Je vítězem cen Czech Grand Design – grafický designér roku (spolu s Jakubem Korousem a Tomášem Brousilem) a držitelem německého ocenění Red Dot za redesign značky Primeros (spolu s Jakubem Korousem). Jeho práce je zastoupena ve stálých sbírkách muzea designu v belgickém Gentu. Společně s literární dokumentaristkou Michaelou Hečkovou je podepsán pod knihou 20 000 mapující současnou architekturu na malých českých městech a publikací Možnosti vesnice zaměřující se na architektonickou proměnu českého venkova, která vychází na jaře 2021.

   

   

   

  PIARISTI, Nikola Lörinczová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 605 560 277
  Renata Lešková, Odbor školství, kultury a CR

   

   

   

  Sdílet