Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Poplatky za recyklaci budeme platit stále


  NEHÁZEJTE PENÍZE DO KOŠE - tentokrát se podíváme společně s dTestem na problematiku poplatku za recyklaci. Zhruba v polovině srpna se v některých médiích objevila zpráva, že tyto poplatky zanikají. To je ovšem informace nepřesná - naopak u největších a nejdražších spotřebičů trvají ještě dva roky.

   

  dTest:

  Zákon rozlišuje takzvaný příspěvek na recyklaci nově zakoupeného elektrozařízení a dále příspěvek na ekologickou likvidaci elektroodpadu, hrazený za spotřebiče uvedené na trh před rokem 2005. Zatímco první uvedený poplatek se bude hradit u všech spotřebičů i nadále, na recyklaci většiny „historických spotřebičů“ už výrobci přispívat nebudou. Proto by se cena mnoha elektrospotřebičů měla o tento poplatek nyní snížit.

  recyklace

   

  U velkých domácích spotřebičů ovšem zůstane ještě dva roky vše při starém. Je tomu tak proto, že mají zpravidla delší životní cyklus a nepodléhají tolik módním trendům. Jejich výrobci budou do kolektivního systému přispívat i nadále a zákazníci se tedy při nákupu dovědí, kolik tento příspěvek činí.

   

  Příspěvky na historický elektroodpad se nadále hradí u těch spotřebičů, u nichž jsou současně nejvyšší (například pro ledničky a mrazáky je stanoven poplatek ve výši 217 korun). V těchto případech by mělo platit, že je poplatek uváděn jako součást konečné ceny. Obchodníci musí zákazníkům totiž vždy poskytnout informaci o konečné ceně produktu, tedy včetně všech daní a poplatku za recyklaci.

   

  Prodávající se mnohdy snaží své zákazníky nalákat na co nejnižší ceny, a proto uvádějí často cenu bez započtení recyklačního poplatku, případně ji graficky zvýrazňují. Samotnou výši poplatku v řádech i stovek korun sice nezamlčují, ale zákazník e-shopu se ji dozví například po vložení výrobku do virtuálního košíku nebo ji najde uvedenou níže drobným písmem. U některých prodejců si ji dokonce musí sám připočítat. Podle našeho právního výkladu je takový postup obchodníků v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele.

   

  Dlouhodobě bojujeme za správné uvádění informací spotřebitelům. Naši právníci proto v loňském roce svými podněty informovali dozorové orgány o podobných praktikách provozovatelů e-shopů. Následně informovali také Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyčleňováním recyklačního poplatku z ceny je totiž spotřebitel uváděn v omyl a prodávající tak zhoršuje schopnost průměrného spotřebitele učinit informované rozhodnutí. Tento náš právní názor vychází nejen z českých právních předpisů, ale také z předpisů Evropské unie.

   

  Právníci Ministerstva životního prostředí v reakci na náš podnět uvedli, že prodávající je povinen informovat spotřebitele o ceně tak, aby nevzbudil zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Možnost informovat při prodeji spotřebitele o výši nákladů na zpětný odběr a recyklaci se tím nevylučuje. A doporučili důsledné uplatňování kontrolních pravomocí ze strany dozorového orgánu.

   

  Také Česká obchodní inspekce přistoupila na uvedený právní výklad a nově začne uvádění ceny s vyčleněným recyklačním poplatkem sankcionovat. Podle našich informací nyní Česká obchodní inspekce informuje asociace podnikatelů a umožňuje jim změnu jejich webů. Poté začne důkladně vyžadovat správný přístup.

  ---

  Pokud se i nadále budete setkávat s neúplnými nebo zkreslenými informacemi o konečných cenách, neváhejte se na ČOI obrátit.

  -red, www.dtest.cz-

  Sdílet